Elektroniczne zarządzanie dokumentacją – repozytorium umów

INTENSE Platform jako system EZD umożliwiający wykonywanie czynności kancelaryjnych, obsługę i dekretację spraw oraz wprowadzanie dokumentów do elektronicznego obiegu. Przykład będzie dotyczył digitalizacji rejestru umów (szablony wydruków, znak wodny, podpis elektroniczny, nowa lista załączników, wersjonowanie, opiniowanie, aneksy)

Małgorzata Marcinowska